Trường Mầm non PARIS -  PARIS Kindergarten xây dựng và áp dụng chương trình đào tạo ngoại ngữ thông qua việc giao tiếp Tiếng Anh với giáo viên nước ngoài.