Phụ huynh Hoàng Thị Ngọc Chi: "... Là nơi con cảm nhận được tình yêu thương của các cô, biết quan tâm và chia sẻ cùng các bạn. Con lớn khôn và trưởng thành hằng ngày. Tạo không gian cho con rèn luyện kỹ năng sống".