PARIS KINDERGATEN:  TỔ CHỨC THAM QUAN TRƯỜNG TIỂU HỌC

PARIS KINDERGATEN: TỔ CHỨC THAM QUAN TRƯỜNG TIỂU HỌC

Sáng nay các bạn lớn của ngôi nhà xanh đi tham quan và làm quen với môi trường cấp học mới tại trường Tiểu học số 1 Bắc Lý. Các bạn nhỏ hôm nào còn mếu máo nước mắt ngắn dài trong ngày đầu tiên đến lớp mà giờ đây đã nhảy chân sáo đầy hào hứng bước vào cấp học mới.